Chính sách thanh toán

Hiện, I’m Nature áp dụng DUY NHẤT hình thức thanh toán Ship Cod trên toàn quốc.

Thanh toán khi nhận hàng: Quý khách sẽ trả tiền mặt cho người giao hàng theo hóa đơn. Hình thức này được áp dụng trên toàn quốc và không yêu cầu phải trả trước một khoản tiền.