Chính sách thanh toán

Sau khi mua hàng, quý khách có thể thanh toán bằng một trong các phương thức sau:

1. Thanh toán khi nhận hàng ( COD) : Quý khách sẽ trả tiền mặt cho người giao hàng theo hóa đơn. Hình thức này được áp dụng trên toàn quốc và không yêu cầu phải trả trước một khoản tiền.

2. Thanh toán trực tuyến: Hình thức này áp dụng với Quý Khách mua hàng trực tiếp tại cửa hàng.